Дипломатическа нота
Дипломатическа нота

Вакфие - учредитерен акт
Вакфие - учредитерен акт

Историческа карта
Историческа карта

Дипломатическа нота
Дипломатическа нота

Вакъфски селища DB
Вакъфски сгради DB
1530
1530

1680s
1680s

1530
1530

1/2
Население спрямо вакъфи

База данни на селища на територията на днешна България във владение на ислямски благотворителни фондации (вакъфи) през османския период. 

База данни на обществени и религиозни сгради на територията на днешна България, построени или владени от ислямски благотворителни фондации (вакъфи) през османския период. 

Визуализация на обобщени данни за гъстота на населението на територията на България (1530 г. и 80-те години на ХVІІ в.) , в съпоставка с идентифицирани и локализирани вакъфски селища.